Dicle Elektrik yeni nesil hibrit soğutmalı trafo üretti

Dicle Elektrik, kendi Ar-Ge Merkezi’nde ye­ni nesil ‘Hibrit Soğutmalı Trafo’ üretimi gerçekleştirdi. Enerji Pi­yasası Düzenleme Kurumu (EP­DK) tarafından onaylanan proje­nin pilot bölge saha uygulaması, Mardin’in Midyat ilçesinde ger­çekleştirildi.

Dicle Elektrik Ge­nel Müdürü Yaşar Arvas, “Söz konusu sistem, enerjisini trafo binasına yerleştirilecek güneş panelinden karşıladığından, tra­fo soğutma süresince şebekede ekstra bir teknik kayba neden ol­mayacak. Ayrıca bu sayede, yeni­lenebilir enerji kullanarak çevre dostu ve sürdürülebilir bir hiz­met vermiş olacağız” dedi.

“Peltier soğutma sistemi tasarladık”

Enerjisini güneşten alan Hib­rit Soğutmalı Trafo Projesi hak­kında bilgi veren Yaşar Arvas, şu açıklamalarda bulundu: “Bir Ar-Ge projesi olarak üretilen ye­ni nesil trafo projemiz ile mev­cut trafolardaki hava, su veya yağ soğutmalı sistemlerin aksine, güç trafolarında kullanılan ye­ni nesil bir hibrit soğutma siste­mi geliştirdik.

Proje kapsamın­da, transformatör sargılarının dış kısmında yer alan izolasyon yağı emdirilmiş kraft kağıdın dış çevresine ve trafo kazanının iç kısmına, ısıl iletkenlik katsayısı yüksek özel grafen alaşımlı kap­lama uygulayarak yeni bir trans­formatör tasarımı ve soğutma teknolojisi geliştirdik.

Ayrıca yo­ğun ısı yüklenmesiyle karşılaşan transformatör kazanının hızla soğutulması için hibrit soğutma unsurlarımızdan olan peltier so­ğutma sistemi tasarladık. Bu pel­tier soğutma sistemi, enerjisi­ni trafo binasına yerleştirilecek olan güneş panelinden karşıladı­ğından, trafo soğutma süresince ekstra bir şebeke teknik kaybı­na neden olmayacak. Ayrıca bu sayede, yenilenebilir enerji kul­lanarak, çevre dostu bir hizmet vermiş olacağız.

Arıza kaynaklı elektrik kesintileri azalacak

Projenin trafo patlamalarına yönelik olumlu etkilerine de değinen Genel Müdür Yaşar Arvas, “Hibrit Soğutmalı Trafo Projesi’nin hayata geçmesiyle birlikte özellikle kırsalda ve tarımsal sulamada kayıt dışı tüketimin de etkisiyle ortaya çıkan aşırı yükten dolayı ısınan trafolar, artık eskisi kadar yanmayacak. Dicle Elektrik’in dağıtım bölgesinde sadece 2023 yılında 563, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 234 trafo aşırı yüklenmeden kaynaklı ısınma yüzünden patladı veya yandı. Bu sayede trafo patlamaları ve yanmaları daha az yaşanacağından arıza kaynaklı elektrik kesintileri de azalacak” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x